13 Април 2013 Учредяване на Сдружение Брокери на Имоти

by НСБИ

На 13.04.2013 в с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово се проведе Учредително събрание, на което 27 агенции за недвижими имоти взеха решение да учредят сдружение с нестопанска цел “Сдружение Брокери на Имоти”.

Сдружението цели защита на потребителите на посреднически услуги и правата и интересите на своите членове чрез приемане на специален закон за брокерите, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите в Република България. Националният регистър на брокерите да се поддържа от Държавен орган, а санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от частна структура (камара).

Още новини