Решението за удължаване срока на сдружението ни  вече е в сила

by gardes

Уважаеми колеги брокери членове на нашето сдружение и вие наши съмишленици, приемането на ясен регламент за работата на всеки един от нас е важно условие да се прекратят порочните практики в бранш недвижими имоти.

Благодарим на всички членове на сдружението за положените усилия през изминалата 2014 година за защита интересите на сдружението. Решението за удължаване срока на сдружението ни  вече е в сила и Ви призоваваме за удвояване на усилията до окончателно изпълнение на основната ни цел за регулация в бранш „Недвижими имоти“, което включва и заплащане на членския внос за 2015 година.

Управителният съвет Ви уведомява, че проекта за закон за държавен регистър на брокерите в Република България е готов за внасяне. Предстои ни още много работа по общественото обсъждане и обединяване на усилията на всички заети в бранша за обединяване интересите ни с членовете на сродни организации около практическото прилагане правилата на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти и БДС EN 15733 и спазване на добрите пазарни практики.

Още новини