Пламен Матев: Национален регистър на брокерите ще отсее професионалистите

by НСБИ
https://www.marica.bg/samo-v-marica/intervyuta/plamen-matev-nacionalen-registar-na-brokerite-shte-otsee-profesionalistite
Национално сдружение брокери на имоти (НСБИ) в момента финализира проектозакон, регулиращ бранша. Основната му философия е да се въведат правила за работа на пазара на имоти, да се гарантира отлична професионална подготовка на работещите брокери и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите. Този регистър да се поддържа от държавен орган, а санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от други брокери, в това число и частна камара. 

Още новини