Обучение

by Zdravko Totinov

Обучение за БРОКЕРИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с издаване документ на МОН

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БРОКЕРИ КЪМ НСБИ

ОРГАНИЗИРА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ  НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

3.04.2023 – 12.04.2023

За кого е предназначено обучението?

  • действащи брокери за повишаване на квалификацията им
  • начинаещи брокери за получаване на базови знания и умения

Какъв документ се издава?

  • Държавно удостоверение за професионално обучение по част от професия образец 3-37 на МОН.
  • след полагане на изпит за валидиране на знания – Държавно свидетелство за професионална квалификация образец 3-54В на МОН по професия „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“, валидно в ЕС.
  • EUROPASS сертификат.

Кои са нашите преподаватели?

Изявени практици с богат професионален и методически опит.

СРОК за регистрация и заплащане 29.03.2023 г. на e-mail: 
nsbibg@gmail.com

  • 550 лева
  • 450 лева за членове на НСБИ

БАНКОВА СМЕТКА:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
IBAN: BG33UBBS 8888 1000 9648 22 BGN
BIC КОД:UBBSBGSF
Титуляр – „Национално сдружение Брокери на имоти“

ПРОГРАМА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Mестата за курса 20.02.-1.03.2023 г. са запълнени и записвания се приемат за 3.04.-12.04.2023 г

Моля, разпечатайте, попълнете, посочете коя форма предпочитате – присъствено или онлайн и върнете заявлението на посочения имейл ведно с документ за платена такса.

Изпитите се провеждат в гр. Пловдив.

За повече информация:
nsbibg@gmail.com

Пламен Матев, УС на НСБИ: 0887 570 012

Национално сдружение Брокери имоти Пловдив,
С уважение: екип на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ

гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №60, тел. 0887 57 00 12

   Условия за членство в НСБИ