Националното „Сдружение брокери на имоти” подготвя проекто-закон, регулиращ бранша

by gardes
Националното „Сдружение брокери на имоти” подготвя проекто-закон, регулиращ бранша. Основната философия на проекто-закона е да се въведат правила за работа на пазара на имоти, да се гарантира отлична професионална подготовка на работещите брокери и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите. Националният регистър на брокерите да се поддържа от Държавен орган, а  санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от частна структура (Камара). Подобна регулация може да се осъществява на национално ниво – както е в Дания, Белгия, Полша, Португалия, Норвегия, Словения, или на областно/общинско ниво – както е във Франция.

Чрез своя проекто-закон от „Сдружение брокери на имоти” настояват контролът на бранша да се осъществява само от българските съдилища, а не от Комисия по етика, Дисциплинарен съд и други органи на частно юридическо лице (Камара), формирано от определен брой управители на агенции за недвижими имоти. Вписванията в Регистъра да се извършват от държавни служители (както е в Търговския регистър), след като установят, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за образование и стаж, разписани в бъдещия закон, а не да зависят от субективната преценка на служители в частен орган (Камара). Професионалните обучения на брокерите да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не само в един единствен Център за професионално обучение към формирование на лимитиран брой агенции за недвижими имоти (Камара).

„Сдружение брокери на имоти”, което обединява над 150 агенции за недвижими имоти в цялата страна, е категорично против създаването на частна Камара, регулираща бранша, каквито идеи се появяват периодично. Причината е, че по този начин контролът, санкционирането, издаването на разрешителни, необходимите обучения, ще бъдат в ръцете на няколко управители на агенции. Тази идея е лобистка и обслужва интересите на шепа частни субекти. Тя ще монополизира пазара на недвижими имоти, резултат от което ще бъде унищожаване на малкия и средния бизнес в бранша.

От „Сдружение брокери на имоти” вярват, че професионалистите и експертите в бранша на недвижимите имоти трябва да имат един общ стремеж – да се изработят и утвърдят законово ясни и точни правила за работа, при нарушаването на които думата да има съдът, а не няколко управители на агенции за недвижими имоти. Търговията и управлението на недвижимите имоти веднъж завинаги да скъсат с определението „сив” и „рисков” сектор. Заедно с държавните институции да се постигне съгласие за стройна регулация, за да се облекчат проблемите на хората, да се увеличат приходите в държавната хазна и да се снижи максимално риска за потребителите на услугата. В развитите държави трудът на брокерите на имоти е престижна и отговорна професия, която има ясни правила. Ясните правила дават спокойствие и сигурност на работещите в бранша, на клиентите, дават гаранции за прозрачност и отговорност, допълват от „Сдружение брокери на имоти”.

Приемането на такъв закон е необходимо и спешно, защото недвижимите имоти са предизвикателство и проблем на всеки българин. Според актуалните данни на Националния статистически институт над 91 % от българите имат собствен имот. Към 31.12.2021 жилищата в България са над 4 милиона (4 001 873).


Още новини