На 19.11.2022 г. в гр. Пловдив се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ «Национално сдружение брокери на имоти»

by НСБИ

На 19.11.2022 г. в гр. Пловдив, се проведе редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Национално сдружение брокери на имоти – НСБИ.

Общото събрание взе важни решения, касаещи бъдещето на професията „Брокер недвижими имоти“. Дебатите бяха насочени към законова регламентация на професията с цел защита на участниците в сделките с недвижими имоти и в частност потребителите на посреднически услуги и на самите посредници.

В изпълнение на взетите решения Национално сдружение брокери на имоти стартира професионални обучения за повишаване квалификацията на членовете си с цел да се отговори на завишените изисквания на потребителите и на предизвикателствата на съвременния пазар на имоти. На второ място НСБИ актуализира своя проекто-закон за регламентиране на посредническата дейност, който предстои да бъде подложен на обществено обсъждане и внесен в Народното събрание. Проекто-законът на НСБИ предвижда държавна регулация на посредническата дейност, включваща създаване регистър на брокерите към Агенцията по вписванията или към друг държавен орган; първоначални и последващи обучения в свободно избрано учебно заведение от всеки брокер; административни и имуществени санкции на некоректни брокери, които да се налагат от съдилищата на Република България.

Още новини