Членове

by НСБИ

Списък на членовете на

„ СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ „

към 19.11.2022 година.

I. ПЛОВДИВ, ХАСКОВО, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН И ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________

1. „ Актив имоти“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 160076637, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ No 13, ет. 2, ап. 2, представлявано от Рени Пенчева Марудова.

2. „ААР” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 115586125, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, район р-н „Северен“, ул. „Полковник Сава Муткуров“ No 67, ет. 1, ап. 1, представлявано от Соня Жекова Ванчева.

3. „ Ай- ди -ти 2004 “ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 115821477, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, район р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл. 71, вх. А, ет. 8, ап. 37 , представлявано от Игрил Делчев Толев.

4. „АНИ ИГ – 25” ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 115880529, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, район, р-н „Западен“, ХАДЖИ ДИМИТЪР No 19 , представлявано от Маринка Рангелова Петрова.

5. „ Аренда БГ„ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 201389688, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. „Лъджене“ No 14, ет. 3, ап. 9, представлявано от Янка Петрова Хинкова.

6. „Адвекс “ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 160082280, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, район р-н Тракия, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 240, ет. 6, ап. 17, представлявано от Петко Тонев Колев.

7. „М Груп имоти“ ЕООД (предишно наименование „Арес Имоти” ЕООД) – гр.Пловдив, ЕИК 115851787, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул.“ Христо Г.Данов No 19, ет. 1, представлявано от Пламен Данаилов Матев.

8. „Билди” ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 160085967,седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. ЖЕЛЕЗАРСКА No 20, представлявано от Людмила Александрова Колева.

9. “ВИКТОРИЯ – НАЙС” ООД – гр. Пловдив, ЕИК 160106913, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Родопи No 20, ет. 2, ап. 5, представлявано от Мария Христева Петкова.

10. „ГАЛАИНВЕСТ – БГ“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 201720437, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Източен, “Гълъбец” No 1, ет. 7, ап. 19, представлявано от Галина Иванова Кожухарова.

11. „Галена” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 115520755, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, район Западен, ЛЮБОТРЪН No 8, ет. 2, ап. 3 представлявано от Иван Христов Галчев.

12. „Деге-6” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 200284951, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. Родопи No 64, ет. 2, ап. 4, представлявано от Гергина Лилкова Спасова.

13. „Доминвест” ООД, гр.Пловдив, ЕИК 115872112 BG, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. Опълченска No 1, ет. 2, офис 8 , представлявано от Йордан Димитров Касабов.

14. „Дрийм инвест” ООД, гр.Пловдив, ЕИК BG 200723626, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4017, район р-н Източен, ж.к. КАМЕНИЦА, ул. Арх. Камен Петков No 16 , представлявано от Красимир Русев Шопов.

15. „Димитрови и син” ООД, гр.Пловдив, ЕИК 201586479, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, ул. Тодор Александров No 96, представлявано от Милко Костадинов Димитров.

16. „Евмолп 97” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 205108448, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, ул. „Скопие“ №96, ап.26, представлявано от Таня Николова Новакова.

17. „ ЕМ ПИ ТИ Кънстракшън“ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 200319943, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Петър Парчевич No 6, ПАРТЕР , представлявано от Тодор Иванов Иванов.

18. “ЕСТЕЙТ – 07” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 160083261, седалище и адрес на управление: с. Първенец, 4110, ул. Васил Левски No 79 , ПАРТЕР , представлявано от Златка Дамянова Белева.

19. „ Евро град „ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 201216907, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул. Шести септември No 144, ет. 2 , представлявано от Иво Георгиев Иванов.

20. „Еврос 57” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 201220528, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Райко Даскалов No 48, представлявано от Румяна Василева Василева.

21. „Елемент“ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 115924580, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, район р-н Тракия, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 177, вх. Б, ет. 5, ап. 15 , представлявано от Костадин Илиев Димов.

22. ЕТ “ОЛТРЕЙД-ИМ – ИВАН КАРТАЛОВ”, гр.Пловдив, ЕИК 020461994, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, район р-н Западен, ул. Пенчо Славейков No 27, представлявано от Иван Рангелов Карталов.

23. „Евродиалог – 7” ООД, гр.Пловдив, ЕИК 160108729, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул. „Санкт Петербург“ No 1, ет. 7, ап. 40 , представлявано от Сашка Михайлова Касабова.

24. “И.Г.А. ГРУП” ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК BG825363800, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. „Борислав“ No 10, представлявано от Георги Иванов Печев.

25. „Имоти ММ “ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 160081591, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Любен Каравелов No 2, ет. 3, представлявано от Мая Грудева Точева.

26. “Реал Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 203047377, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, р-н Северен, ул. „Анри Барбюс No 16 б, ет. 1 , представлявано от Снежана Ненова Кметова.

27. „Кристал ЕР ЕС“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 202095369, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район р-н Северен, ул. Въча No 12 , представлявано от Румяна Йорданова Николаева.

28. „Компетенс“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 200455719, седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул. Христо Ботев No 43, представлявано от Атанас Костадинов Даков.

29. „Конселор“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 202007433, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. „Райко Даскалов“ No 53, ет. 2, ап. Офис №8, представлявано от Константин Георгиев Митев.

30. „Компас – М“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115637096, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, бул. Стефан Стамболов No 77, ет. 1, ап. 12 , представлявано от Севда Стефанова Караиванова.

31. “МЕДИЯ ПЛЮС – 2009” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 200753135, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, район р-н Северен, ул.Ген. Кутузов No 13, ет. 1, ап. 1 ,представлявано от Росица Иванова Георгиева.

32. „1 Милениум Брокерс“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 200650847, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Прогрес No 21, ет. 1, ап. 2, представлявано от Милена Борисова Годжавъргова – Пенчева.

33. „ Меги Инвест“ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 200012111, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, район Тракия, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 175, вх. Б, ет. 7, ап. 21 , представлявано от Маргарита Петрова Хлебарова.

34. „Микроком“ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК BG 123078692, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, Скопие No 64, ет. 6, ап. 17, представлявано от Ваня Минчева Пенчева.

35. „ Маламови“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 160085878, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул.Княгиня Мария Луиза No 34, ет. 3, ап. 10, представлявано от Ваня Филипова Маламова.

36. „ Магилена“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 201325066, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, ул. „Чорлу“ No 55, ет. 2, ап. 2, представлявано от Ванина Динкова Димитрова.

37. “МАРИНЕЛИ 2014” ООД, гр.Пловдив, ЕИК 203276543, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Тракия, ж.к. Тракия, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, представлявано от Недялка Пламенова Рангелова

38. „НД Имотконсулт“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 160134275, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Ангел Букурещлиев No 3, ет. 1, представлявано от Нели Димова Божкова.

39. „Некст Хоум“ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 115890377, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, район р-н Северен, ул. Брезовска No 47, офис 3 , представлявано от Атанас Петков Ласков.

40. „Панорама 555“ ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 200995220, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, с. Войводиново 4135, ул. Христо Ботев No 21, представлявано от Димитър Тодоров Русинов.

41. „Профит – 2000“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115605180, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Капитан Райчо No 56, ет. 3, ап. 36, представлявано от Иван Калоферов Пенчев.

42. „Полифлекс“ ООД, гр. Пловдив, ЕИК 115529590, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Николай Хайтов No 19, ет. 3, ап. 7, представлявано от Димитър Чавдаров Гугов.

43. „Роником“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115522699, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул.Свобода No 22, ет. 2, ап. 6, представлявано от Нина Петрова Щильонова.

44. „Рентал 2000“ ООД – гр.Пловдив, ЕИК 115536706, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, бул. Стефан Стамболов № 73 ет.1, ап.4, представлявано от Събка Радославова Годумова.

45. „Ромексо“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 200254239, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, Коматевско шосе No 182А, представлявано от Румен Димов Димов.

46. „Рубикон – 01“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 115631442, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, район р-н Южен, ул.Грамада No 15, представлявано от Венцислав Георгиев Иванов.

47. „Резон 08“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 200150077, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул.Богомил No 37, ет. 3, ап. 7, представлявано от Златка Георгиева Симеонова – Овчарова.

48. „Синаница – ТГ“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 200532852, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, район р-н Западен, ул. Йордан Гавазов No 27, представлявано от Таня Георгиева Гугова.

49. „Сани – 2012“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК BG 201853238, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. „Филип Македонски“ No 38, представлявано от Божидар Станиславов Николов.

50. „Сън- сити – Пловдив“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 160105341, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, район р-н Западен, ул. Орфей No 13, ет. 6, ап. 23, представлявано от Антоанета Тодорова Тодорова.

51. „Сатори” ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 160097291, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, район р-н Тракия, бул. Освобождение No 3, SPS, офис – 312 , представлявано от Лидия Любомирова Савчова.

52. „Спейсис“ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 201388127, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул.Княгиня Мария Луиза No 32, ет. 8, ап. 31 , представлявано от Велина Милкова Стаматова.

53. „Тифани“ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 825331119, седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, 4023, район р-н Северен, бул. Васил Априлов No 111, ет. 4, ап. 7, представлявано от Фанка Костадинова Куляшка.

54. „Тонико Имоти“ ООД – гр. Пловдив, ЕИК 201160725, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Иван Вазов No 60, представлявано от Христо Димитров Алексиев.

55. „Туинс 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 200016412, седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, 4000, район Централен, ул.Стою Н. Шишков No 14, ет. 1, ап. 1 , представлявано от Росица Калинова Павлова.

56. “ТРАКИЯ ИМОТИ – АБ” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 202512485, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, район р-н Тракия, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 193, вх. В, офис 1, представлявано от Александър Петров Берийски.

57. “ТАРА – 2011” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 201547519, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Д-Р Георги Вълкович No 6, ет. 3 , представлявано от Жека Вълкова Петкова.

58. „Фактор – ПМ “ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115580930, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, бул. 6-ти септември No 81, ет. 3 , представлявано от Пламен Калев Минев.

59. “ФОКС ИСТЕЙТС БЪЛГЕРИЯ” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 200086752, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район р-н Централен, ул. Любен Каравелов No 9б, ет. 2, представлявано от Константин Стоянов Панайотов.

60. „Шанс – М Инвест “ ООД, гр.Пловдив, ЕИК 160126481, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. „Хан Кубрат“ No 1, ет. 5, ап. 505, представлявано от Николай Сотиров Съртоманлиев.

61. “ЯНА – МВ7” ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 200048495, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, район Северен, Райна Княгиня No 7, ет. 8, ап. 23, представлявано от Яна Петрова Найденова.

62. „100 ИЛ “ ЕООД – гр.Пловдив, ЕИК 160102053, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Садово, с. Катуница 4120, ул. Дунав No 5А , представлявано от Стоил Димитров Атанасов.

63. „ 21 век – Недвижими имоти “ ООД – гр.Пловдив, ЕИК 115043503, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район р-н Централен, ул. Стадион No 7, ет. 4, ап. 17, представлявано от Борислав Веселинов Стоянов.

64. ЕТ „Румен Янев“, гр. Асеновград, ЕИК BG 123104767, седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, 4230, ул. Хаджи Димитър No 12, представлявано от Румен Валентинов Янев.

65. „Авис Груп“ ООД – гр. Свиленград, ЕИК 201520080, седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, 6500, ул. “Георги Скрижовски” No 1, ет. 3, офис 6, представлявано от Славея Пейкова Панайотова.

66. „Интрига” ООД, гр. Хасково, ЕИК 126725715, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, 6300, ул.Оборище No 13 , представлявано от Росен Георгиев Карагьозов.

67. „Имоти – БГ – Пазарджик“ ЕООД, гр.Пазарджик, ЕИК 201015157, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 133, вх.А, ет.9, ап.36, представлявано от Цеца Георгиева Медарова.

68. „Ангела имоти“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 202008453, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, „Кочо Честименски“ No 41, вх.Б, ет.8, ап.62, представлявано от Стефан Ангелов Кошлуков.

69. „Домко 2010 “ ЕООД, гр.Пазарджик, ЕИК 201001744, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. Георги Пенев No 21, ет. 1, представлявано от Йорданка Илиева Лупова.

70. „Йоанна” ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 112650601, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. „Ягода“ No 16, представлявано от Георги Йосифов Чалъков.

71. Лидер Плюс“ ЕООД, гр. Сандански, ЕИК 101757566, седалище и адрес: гр. Сандански 2800, бул. СВОБОДА 7, тел.: 0746 36525, Електронна поща: leader_plus@mail.bg , представлявано от Борис Димитров Пецев

72. “РИАЛ ДРИЙМ” ЕООД, гр.Смолян, ЕИК 120613718, седалище и адрес: гр. Смолян, 4700, ул. „ЗОРНИЦА“ 8, бл. 20, вх.Б, ет.2, ап.18, представлявано от Тодор Петров Петканов.

73. „Имот Корект Г-М“ ЕООД, ЕИК 201173676, седалище и адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 28, представлявано от Галина Здравкова Шуманова

74. „Игнатов имоти“ ЕООД, ЕИК 202119183, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ №5, представлявано от Васил Тодоров Игнатов

75. „Интелекта“ ЕООД, ЕИК 115709318, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ №25, ет.8, ап.23, представлявано от Лиляна Стефанова Банова

III. БУРГАС, БУРГАС ОБЛАСТ

1. „Карбо“ ЕООД – гр. Бургас, ЕИК 147123167, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ж.к. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, ул. Камчия No 8, ет. 3, ап. 5, представлявано от Янка Георгиева Карчева.

2. „Нуева“ ООД – гр. Бургас, ЕИК 201284160, седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. Александър Велики No 48, ет. 4, представлявано от Мария Атанасова Спасова – Николова.

3. „Виа Егнация“ ООД – гр. Бургас, ЕИК 147118362, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ж.к. Изгрев, бл. 54, вх. 6, ет. 6, ап. 16, представлявано от Радостина Петрова Шивачева.

4. „Йоанна 5“ ЕООД – гр. Айтос, ЕИК 201574128, седалище и адрес на управление: гр. Айтос, 8500, Хаджи Димитър No 32, вх. 2, ет. 4, ап. 4 , представлявано от Руси Събев Русев.

5. „Зора 2005“ ЕООД – гр. Бургас, ЕИК 102918677, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ж.к. ЛАЗУР, бл. 79, вх. 2, ет. 3, ап. 22, представлявано от Зоя Димитрова Желева.

6. „ Гранит плюс 2007“ ЕООД – гр. Бургас, ЕИК 147111453,седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ж.к. Лазур, бл. 72, ет. 11, представлявано от Роска Иванова Николова.

7. “РЕГИОН БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Несебър, ЕИК 200414317, седалище и адрес на управление: гр. Несебър, 8230, ул. Хан Крум No 2 А, представлявано от Татяна Александровна Гордиенко.

8. „Четирите серафима“ ООД – гр. Несебър, ЕИК 201155742, седалище и адрес на управление: гр. Несебър, 8240, ж.к. Слънчев бряг, хотел Планета, офис 2, представлявано от Емил Руменов Кундев.

IV. ВАРНА, ДОБРИЧ, ВАРНА ОБЛАСТ, ДОБРИЧ ОБЛАСТ

1. „Ню Хаус БГ“ ЕООД ЕИК 202186178, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Рощок“ 19 ет.3 ап.7 , представлявано от Антония Стоянова Арнаудова

2. „Нов Дом 1“ ЕООД ЕИК 103823214 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич ул. „Армейска” №45А, представлявано от Йордан Тодоров Йорданов

3.„Нов Дом 1.1“ ЕООД ЕИК 202170149 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич бул. България 1 ет.8 офис 802 представлявано от Мариета Костадинова Нейкова

4.„Ексклузив 1948“ ЕООД ЕИК 200815156 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ж.к. Младост бл.151 вх.3 ет.1 ап.53 представлявано от Антон Тодоров Николов

5.„Кантора Ин консулт“ ЕООД ЕИК 202393942 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Радко Димитриев 7 ет.2 представлявано от Биляна Димитрова Димитрова

6. „Дана пропърти“ ЕООД, ЕИК 203170878 със седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. „Никола Михайловски“ №4, ет.1, представлявано от Йорданка Станчева Добрева

7. „ЕлПиКорп“ ООД (предишно „Емида“ ООД) ЕИК 148015384 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ж.к. „Трошево“ бл.32 вх.Д ап.61, представлявано от Димитричка Драганова Димова

8. „Уонтед“ ЕООД ЕИК 201251908 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ж.к. Възраждане бл.59 вх.3ет.4 ап.59 представлявано от Георги Пламенов Тодоров

9.„Атлантис МВ“ ЕООД ЕИК 103609363 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Български орел 15 представлявано от Веселка Ленчова Димитрова

10.„Рехаус“ ООД ЕИК 201506846 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Брегалница 4 ет.1 офис 3 представлявано от Петър Иванов Чамов

11.„Лиан-Варна“ ЕООД ЕИК 103515063 със седалище и адрес на управление: гр. Варна бул. Вл. Варненчик 113 ет.3 офис 3 представлявано от Корнелиа Маринова Русева

12.„Булстрой Имот“ ЕООД ЕИК 200050044 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Хан Аспарух 30, представлявано от Крум Любомиров Крумов

13.„Бетинна Имоти“ ЕООД ЕИК 202131388 със седалище и адрес на управление: Варна ул. „Петър Енчев“ №23, ап.1, представлявано от Силвия Петкова Иванова

14.„Миан Инвестмънт“ ЕООД ЕИК 202660911 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Феликс Каниц 36 ет.2 ап.4 представлявано от Юри Евгеневич Леонтиев

15.„ Рос Пропърти“ ООД ЕИК 202432523 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Морска сирена“ №39 представлявано от Росица Иванова Кънчева

16.„Виза Сити“ЕООД ЕИК 148152606 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Ген. Гурко 84 ет.1 ап.3 представлявано от Станка Николова Георгиева

17.„ Галатея“ ООД ЕИК 148027035 със седалище и адрес на управление: гр. Варна жк. Възраждане бл.29 вх.Б ет.4 ап.12 представлявано от Станка Велева Атанасова

18.„Пропърти тим“ ЕООД ЕИК 201314034 със седалище и адрес на управление : гр. Варна бул. Вл. Варненчик 45 представлявано от Деян Петков Енчев

19.„Наша Компания България“ ЕООД ЕИК 201415389 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ №4, ет.2, ап.2, представлявано от Рейхан Фахредин Халид

20.„ Сигма Д 08“ ЕООД ЕИК 200397290 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич ул. „Цар Симеон“ 13, представлявано от Ралица Руменова Друмева

21. „Кирил Коцев“ ЕООД ЕИК 103785176 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Иван Богоров 9 вх.Ает.4 ап.46 представлявано от Кирил Веселинов Коцев

22.„Деневи Инвест“ ЕООД ЕИК 148100196 със седалище и адрес на управление: гр. Варна кв. Галата ул. „Галатея“ 49, представлявано от Даниела Кръстева Денева

23.„Рони“ ООД ЕИК 103863237 със седалище и адрес на управление : гр. Провадия ул. „Цар Освободител“ 53 вх.1 ап.1, представлявано от Красимира Николова Григорова

24.„Хепи Хоумс“ ЕООД ЕИК 148060129 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Христина Морфова“ бл. 9 ет.1 представлявано от Марийка Георгиева Анастасова

25.„Североизточни Имоти“ ЕООД ЕИК 148016150 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Алеко Константинов“ №13, представлявано от Илко Великов Стоев

26.„ Василеви консулт“ ЕООД ЕИК 200800866 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Преслав 55“ ет.1 ап.1, представлявано от Емилия Петрова Василева

27.„ Геобор“ ЕООД ЕИК 103518928 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ж.к. „Владиславово“, бл.216 вх.7 ап.202, представлявано от Боряна Георгиева Петрова

28.„Перфект -2001“ ЕООД ЕИК 103619717 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Иван Троянски“ №23, ет.1, ап.2, представлявано от Нелко Георгиев Нелков

29. „Друмева и Син“ ООД, ЕИК 148092130 със седалище и адрес на управление: бул. Вл. Варненчик 110 ет.3 офис 9 представлявано от Валентин Георгиев Друмев

30.„Екстрийм Варна“ ООД ЕИК 200004506 със седалище и адрес на управление : гр. Варна ул. „К.Величков“ №12, ет.2, офис 4, представлявано от Даниела Божкова Рашкова

31.„Кантора Дом БГ“ ООД ЕИК 202438540 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Ген.Паренсов“ №50, представлявано от Никола Илиев Чакалов

32. „Елиз Дом“ ЕООД ЕИК 202234872, седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000 ул. „Княз Борис I“ №42, представлявано от Тереза Стефанова Манева.

33.„Инкомс Инвест“ ЕООД ЕИК 200933254 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Ген. Паренсов 35 ап.6 ет. 3 представлявано от Тодор Иванов Тодоров

34.„Астра 58“ ЕООД ЕИК 202473413 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Райко Жинзифов“ №43, вх. В ет.4 представлявано от Теодора Данаилова Асадурова

35.„Имоти Плам 94“ ЕООД, ЕИК 201278392 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Шар“ № 22, представлявано от Пламена Русева Тепелиева

36.“ Витем“ ЕООД ЕИК 103959050 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Г. Кръстевич“ 20, ет.2, ап.4, представлявано от Виолета Георгиева Драганова

37. „Росто“ ЕООД ЕИК 200493794 със седалище и адрес на управление : гр. Варна ул. „Ген. Г. Попов“ 21, ет.1, ап.1, представлявано от Юли Цанков Цонков

38. „Гранд 2006“ ООД ЕИК 148056860 със седалище и адрес на управление : гр. Варна ул. „Вяра“ бл.4 вх.4 ет.2 ап. 77, представлявано от Огнян Николов Балтаджиев

39. „ Форум“ ЕООД ЕИК 124721141 със седалище и адрес на управление : гр. Добрич ж.к. „Балик“, бл.21, вх. А, ет.3, ап. 8, представлявано от Ивелин Колев Петров

40. “Стил-Проект-Димитрова” ДЗЗД, БУЛСТАТ 175511746 със седалище и адрес на управление : гр. Варна ж.к. „Възраждане“ бл.76, вх.Е, ап.115,  представлявано от Гергана Петрова Димитрова

41. „БПД“ ООД, ЕИК 200472007, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №16, ет.2, ап.8, представлявано от Галина Христова Иванова

V. СОФИЯ, ПЛЕВЕН, БЛАГОЕВГРАД И ОБЛАСТИ

1.„Алегра Риъл Истейт 21” ООД – гр. София, ЕИК 203615374, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сан Стефано“ 19, представлявано от Мая Тодорова Каридова – Данчева

2. „Имоти – Димитрови“ ООД – гр. София, ЕИК 201846069, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гоце Делчев“ №1, ет.5, ап.64, представлявано от Георги Стефанов Димитров.

3. „Ева Джордж” ЕООД – гр. София, ЕИК 121078238, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Крушова градина“ №6А, представлявано от Геновева Спасова Божилова.

4. „Роза – Бел 57” ЕООД – гр. София, ЕИК 130257261, седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Стрелбище“ бл. 27, вх.А, ап. 3, представлявано от Розалинка Иванова Николова.

5. „Ивеста” ЕООД – гр. София, ЕИК 123753225, седалище и адрес на управление: гр. София, бу. „България“ 50, представлявано от Иван Тодоров Иванов.

6. „Митекс 2004” ЕООД – гр. София, ЕИК 131331191, седалище и адрес на управление: гр. София, „Стрелбище“ бл.3, вх. Д, ап.83, представлявано от Явор Кирилов Стайков.

7. Кооперация „ОАНИТ“ – гр. София, ЕИК 130557892, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Янко Сакъзов“ 2, представлявано от Цветелин Димитров Золев.

8. „Премиум имоти” ООД – гр. София, ЕИК 201269240, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ЛЮЛИН 7, бл. 738, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от Миролюб Александров Ангьозов.

VI. ГАБРОВО, ГАБРОВО ОБЛАСТ

________________________________________________________________________________

1. „Омега Корект“ ЕООД – гр. Габрово, ЕИК 200085134, представлявано от Бонка Дойнова Тихова.

2. „Парагон“ ЕООД – гр. Габрово, ЕИК 107537915, представлявано от Радослав Христов Глухов.

3. „Монолит – Габрово” ЕООД – гр. Габрово, ЕИК 200009713, представлявано от Росица Йонкова Николова.