За да станете член на Сдружение брокери на имоти е достатъчно да се свържете с членовете на УС или координаторите по региони и да заявите намерението си с писмено заявление.

Прилагаме Заявление за членство, което можете да изтеглите.

Изтегли заявление SBI_Blanka-zayvlenie

Моля, разпечатaйте, попълнете с подпис и печат, сканирайте и изпратете на e-mail:

info@sbibg.org