Събития

Archive for the ‘Без категория’ Category

На 19.11.2022 г. в гр. Пловдив се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ «Национално сдружение брокери на имоти»

На 19.11.2022 г. в гр. Пловдив, се проведе редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Национално сдружение брокери на имоти – НСБИ.

Общото събрание взе важни решения, касаещи бъдещето на професията „Брокер недвижими имоти“. Дебатите бяха насочени към законова регламентация на професията с цел защита на участниците в сделките с недвижими имоти и в частност потребителите на посреднически услуги и на самите посредници.

В изпълнение на взетите решения Национално сдружение брокери на имоти стартира професионални обучения за повишаване квалификацията на членовете си с цел да се отговори на завишените изисквания на потребителите и на предизвикателствата на съвременния пазар на имоти. На второ място НСБИ актуализира своя проекто-закон за регламентиране на посредническата дейност, който предстои да бъде подложен на обществено обсъждане и внесен в Народното събрание. Проекто-законът на НСБИ предвижда държавна регулация на посредническата дейност, включваща създаване регистър на брокерите към Агенцията по вписванията или към друг държавен орган; първоначални и последващи обучения в свободно избрано учебно заведение от всеки брокер; административни и имуществени санкции на некоректни брокери, които да се налагат от съдилищата на Република България.

Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 19.11.2022 г.

ПОКАНА

За общо събрание на СНЦ„Сдружение брокери ма ИМОТИ“

Уважаеми членове на СНЦ „Сдружение брокери на имоти“ на основание решение от заседание на УС от 17.10.2022 г. и основание чл.23 aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 19.11.2022 г. от 11.00 часа, в гр. Пловдив 4000 бул. Цар Борис III Обединител № 128, Хотел Пълдин КООП, конферентна зала №1, при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на управителния съвет.

2/ Отчет на контролния съвет

3/ Избор на нов управителен съвет.

4/ Избор на контролен съвет.

5/ Промени в устава.

6/ Утвърждаване на новоприети членове.

7/ Вземане на решение за внасяне в НС на законопроект за „Брокерите на имоти“

9/ Вземане на решение за създаване на ЦПО към СБИ, или приемане на дарение, или придобиване по друг начин на съществуващо такова.

10/ Разни.

17.10.2022 г.                        гр. Пловдив

 

 

Националното „Сдружение брокери на имоти” подготвя проекто-закон, регулиращ бранша

Националното „Сдружение брокери на имоти” подготвя проекто-закон, регулиращ бранша. Основната философия на проекто-закона е да се въведат правила за работа на пазара на имоти, да се гарантира отлична професионална подготовка на работещите брокери и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите. Националният регистър на брокерите да се поддържа от Държавен орган, а  санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от частна структура (Камара). Подобна регулация може да се осъществява на национално ниво – както е в Дания, Белгия, Полша, Португалия, Норвегия, Словения, или на областно/общинско ниво – както е във Франция.

Чрез своя проекто-закон от „Сдружение брокери на имоти” настояват контролът на бранша да се осъществява само от българските съдилища, а не от Комисия по етика, Дисциплинарен съд и други органи на частно юридическо лице (Камара), формирано от определен брой управители на агенции за недвижими имоти. Вписванията в Регистъра да се извършват от държавни служители (както е в Търговския регистър), след като установят, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за образование и стаж, разписани в бъдещия закон, а не да зависят от субективната преценка на служители в частен орган (Камара). Професионалните обучения на брокерите да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не само в един единствен Център за професионално обучение към формирование на лимитиран брой агенции за недвижими имоти (Камара).

„Сдружение брокери на имоти”, което обединява над 150 агенции за недвижими имоти в цялата страна, е категорично против създаването на частна Камара, регулираща бранша, каквито идеи се появяват периодично. Причината е, че по този начин контролът, санкционирането, издаването на разрешителни, необходимите обучения, ще бъдат в ръцете на няколко управители на агенции. Тази идея е лобистка и обслужва интересите на шепа частни субекти. Тя ще монополизира пазара на недвижими имоти, резултат от което ще бъде унищожаване на малкия и средния бизнес в бранша.

От „Сдружение брокери на имоти” вярват, че професионалистите и експертите в бранша на недвижимите имоти трябва да имат един общ стремеж – да се изработят и утвърдят законово ясни и точни правила за работа, при нарушаването на които думата да има съдът, а не няколко управители на агенции за недвижими имоти. Търговията и управлението на недвижимите имоти веднъж завинаги да скъсат с определението „сив” и „рисков” сектор. Заедно с държавните институции да се постигне съгласие за стройна регулация, за да се облекчат проблемите на хората, да се увеличат приходите в държавната хазна и да се снижи максимално риска за потребителите на услугата. В развитите държави трудът на брокерите на имоти е престижна и отговорна професия, която има ясни правила. Ясните правила дават спокойствие и сигурност на работещите в бранша, на клиентите, дават гаранции за прозрачност и отговорност, допълват от „Сдружение брокери на имоти”.

Приемането на такъв закон е необходимо и спешно, защото недвижимите имоти са предизвикателство и проблем на всеки българин. Според актуалните данни на Националния статистически институт над 91 % от българите имат собствен имот. Към 31.12.2021 жилищата в България са над 4 милиона (4 001 873).


Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 28.04.2018 г.

На основание решение от заседание на УС от 20.03.2018 г. и чл.23 ал.1 и aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 28.04.2018 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул. „Руски” №70, хотел „Лайпциг”, зала „Бах”   при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” и управителния съвет за 2017 г.

2/ Отчет на контролния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”,

3/ Решения за дейността на СБИ за периода 2018-2019 г.

4/ Разни.

УС свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 29.04.2017 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив

На основание решение от заседание на УС от 12.03.2017 г. и чл.23 ал.1 и aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 29.04.2017 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул. „Руски” №70, хотел „Лайпциг”, зала „Бах”   при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” и управителния съвет за 2016 г.

2/ Отчет на контролния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”,

3/ Решения за дейността на СБИ за периода 2017-2018 г.

4/ Разни.

УС свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 16.04.2016 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив

На основание решение от заседание на УС от 12.03.2016 г. и чл.23 ал.1 и aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 16.04.2016 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул. „Руски” №70, хотел „Лайпциг”, зала „Бах”   при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” и управителния съвет за 2015 г.

2/ Отчет на контролния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”,

3/ Решения за дейността на СБИ за периода 2016-2017 г.

4/ Разни.

Сдружение Брокери на имоти със съжаление съобщава за кончината на Чавдар Караджов. Нашата кауза загуби активен член на сдружението и УС на СБИ

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги, днес входирахме проекто-закона – в Министерски съвет – до Бойко Борисов, и в Парламента – до Цецка Цачева.

Уважаеми колеги, днес входирахме проекто-закона – в Министерски съвет – до Бойко Борисов, и в Парламента – до Цецка Цачева.
Следващите стъпки са срещи с различни парламентарни групи и популяризация на позициите ни сред обществото.
Благодарим на всички за подкрепата до тук. Продължаваме!
Весели празници!

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Сдружение брокери на имоти“

УС на СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ АЛАРМИРА

УС на СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ

препоръчва на всички членове да прегледат публикувания в сайта на Народното събрание Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
Апелираме регионалните структури да изкажат мнение след проведените срещи и анализиране на предвижданите промени, които смятаме, че реално ще засегнат услугите на Агенциите за недвижими имоти.
Очакваме вашите коментари и предложения на Електронна поща: info@sbibg.org

Линк към Проекта: http://parliament.bg/bills/43/554-01-14.pdf

 

ОЧАКВАМЕ И ОТ ДРУГИТЕ СРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА БРАНША

С уважение,
УС на СБИ