Събития

Archive for януари, 2023

НСБИ ОРГАНИЗИРА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ  НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БРОКЕРИ КЪМ НСБИ

ОРГАНИЗИРА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ  НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ОПИТ

16.01.2023 – 25.01.2023

За кого е предназначено обучението?

  • действащи брокери за повишаване на квалификацията им
  • начинаещи брокери за получаване на базови знания и умения

Какъв документ се издава?

  • Държавно удостоверение за професионално обучение по част от професия образец 3-37 на МОН.
  • след полагане на изпит за валидиране на знания – Държавно свидетелство за професионална квалификация образец 3-54В на МОН по професия „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“, валидно в ЕС.
  • EUROPASS сертификат.

Кои са нашите преподаватели?

Изявени практици с богат професионален и методически опит.

СРОК за регистрация  14.01 2023 г. 

ТАКСА:

  • 550 лева
  • 450 лева за членове на НСБИ

БАНКОВА СМЕТКА:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
IBAN: BG33UBBS 8888 1000 9648 22 BGN
BIC КОД:UBBSBGSF
Титуляр – „Национално сдружение Брокери на имоти“

ПРОГРАМА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

(онлайн заявление)

Обучението се провежда ПРИСЪСТВЕНО или ОНЛАЙН в гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“, ТЦ „Гранд“, ет.4.

Моля, попълнете заявлението, посочете коя форма предпочитате –  ПРИСЪСТВЕНО  или ОНЛАЙН и върнете на имейл nsbibg@gmail.com ведно с документ за платена такса.

За повече информация

Ваня Тотинова – Директор на ЦПО,  0884 539 445

Иван Пенчев – УС на НСБИ, 0888248858;

С уважение: екип на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ

гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №60

   Условия за членство в НСБИ