СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БРОКЕРИ НА ИМОТИ“

Сдружението участва в процеса по законова регламентация на бранш „Недвижими имоти“, в защита правата и интересите на членовете на сдружението и тези на потребителите на посреднически услуги със ЗАКОН, регулиран от Държавна институция на Република България.

Запазване свободата на стопанска инициатива в бранш „Недвижими имоти“,чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на друг субект, извън държавата и нейните органи.

Регламентиране на правила, за елиминиране на нелоялната конкуренция в бранш „Недвижими имоти“.

Предвиждане на норми за защита правата на брокерите, както и защита правата на законните интереси на потребителите на посреднически услуги.

Създаване на публичен Национален регистър на брокери и агенти на недвижими имоти към Агенция по вписвания или друг държавен орган.

Въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и спазване на професионална етика.

Въвеждане на задължителни образци на договори за посредничество при сделки с недвижими имоти и тяхното нормативно утвърждаване.

 

Уважаеми колеги, днес входирахме проекто-закона – в Министерски съвет – до Бойко Борисов, и в Парламента – до Цецка Цачева.
Следващите стъпки са срещи с различни парламентарни групи и популяризация на позициите ни сред обществото.
Благодарим на всички за подкрепата до тук. Продължаваме!
Весели празници!

 

 

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Сдружение брокери на имоти“